Vedtægter
Grundejerforenings vedtægter beskriver Grundejerforeningens formål og opgaver.
 
Lokalplan 169 samt "Deklarationen om bebyggelse, benyttelse af veje, stier, ledningsanlæg, beplantning m.v." beskriver kommunens generelle krav til områdets placering og udseende mv.
Se også tilhørende deklarationsrids.
 
Tilbygninger
De fritliggende længehuse med udnyttelig 1.sal har et grundareal på 90 m² + 1. sal på op til 50 m².
Kommunen godkender tilbygning på op til 25 m².
 
Dobbelthusene har alle udnyttet 1. sal og er på 100 m².
Kommunen godkender tilbygning på op til 25 m².

Krav til tilbygninger ses af dette referat fra ekstraordinær generalforsamling i 1994
 
Kommunen godkender udvidelse af carporte med 5 m².