Varmeafregning ved salg af bolig

Ved salg af bolig rettes henvendelse til:

Brunata Herlev, Tlf.: 77 77 70 00
Mail: kundeservice@brunata.dk

Der oplyses følgende:

                      Kunde nr.: 41593
                      Husnr.:
                      Måler nr.:
                      Betalt pr. konto:

Der aflæses følgende:

                      Enheder (KWh)
                      Kubikmeter (m3)

                      Timer (h)

Forbruget er betalt aconto, så man modtager en foreløbig opgørelse fra Brunata.

Der afregnes med Landsbyens kasserer ved at evt. skyldigt beløb indbetales på varmekontoen hos Danske Bank:
Reg.nr.: 1543 Kontonr.: 6780472840

Der oplyses navn og mail på ny ejer til Landsbyens kasserer.

Ny adresse på fraflytter oplyses også til kassereren, så endelig opgørelse kan sendes, når varmeregnskabet er opgjort pr. 1. april.

 

Bestyrelsen, oktober 2012
Ændring november 2017: Ny mailadresse til Brunata