Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen omfatter boligerne nr. 76 til nr. 98 nord for fælleshuset og har sine egne vedtægter.
 
Andelsboligforeningern er omfattet af Grundejerforeningens vedtægter samt lokalplan 169.