Bestyrelsen

Andelsboligforeninges bestyrelse
 
Formand: Vagn Skovgaard, Matrosvænget 80, tlf. 26291529

Næstformand: Marianne Hellesen, Matrosvænget 90

Bestyrelsesmedlem: Hanne Kristensen, Matrosvænget 78