Bestyrelsen

Andelsboligforeninges bestyrelse
 
Formand: Sanne Fribo, Matrosvænget 98

Næstformand: Marianne Hellesen, Matrosvænget 90

Bestyrelsesmedlem: Aase Ibsen, Matrosvænget 94

Suppleanter: Karen Marie Jørgensen og Hanne Kristensen.