Seneste nyt

April 2024: Dokumenter i forbindelse med G/F's generalforsamling kan ses under Grundejerforeningen.
Information om varmeforsyning er opdateret.
Information om bogholders opgaver er tilføjet under afsnittet med grundejerforeningens bestyrelse.
 
Marts 2024: Referat fra A/F bestyrelsesmøde nr. 4
 
Februar 2024: Referat fra G/F bestyrelsesmøde nr. 163
 
November 2023: Referat fra G/F bestyrelsesmøde 162. Referater fra A/F bestyrelsesmøde er uploaded
 
August 2022: Der afholdes arbejdsdag lørdag den 2. september kl. 9-13. Den omdelte invitation ses her.
Afsnit om reservation af fælleshuset er ændret, så prisen for reservation kan ses.
Referat fra G/F bestyrelsesmøde nr. 161 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Maj 2023: Referat fra G/F bestyrelsesmøde nr. 160 kan ses under Grundejerforeningen/Referater. 
 
Maj 2023: Referat fra A/F generalforsamling ses under Andelsboligforening/Referater
 
April 2023: Dokumenter i forbindelse med G/F generalforsamling kan ses under Grundejerforeningen/Referater 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 159 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Februar 2023:
Generalforsamling afholdes tirsdag den 25/4 kl. 19:30. Sæt kryds i kalenderen. Indkaldelse udsendes midt i april.
OBS: Jf. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 158 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Afsnit "Varmeafregning" (inkl. fjernaflæsning) og "Medlemsprotokol" er tilføjet under fanebladet "Grundejerforening".
 
November 2022: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 157 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
August 2022: Der afholdes arbejdsdag lørdag den 3. september kl. 9-13. Den omdelte invitation ses her.
 
August 2022: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
ABF august 2022: Vedtægter og referater for 2022 ses under Andelsboligforeningen. 
 
August 2022: Lokalplan 169 kan nu ses. 
 
Juni 2022: Dokumenter i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling den 7. juni kan ses under Grundejerforeningen/Referater:
 
Maj 2022: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
April 2022: Dokumenter i forbindelse med Generalforsamlingen den 20. april kan ses under Grundejerforeningen/Referater: Referat, Årsrapport fra revisor og Indkaldelse
 
April 2022: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 154 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Januar 2022: Folder til brug ved leje af fælleshuset er omdelt til alle husstande. Folderen kan også ses her på hjemmesiden under "Fælleshus".
 
Januar 2022: Generalforsamling afholdes den 20. april. Forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts!
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Oktober 2021: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152 kan ses under Grundejerforeningen/Referater. 
 
Oktober 2021: Nyt faneblad vedørende Andelsboligforeningen. Bestyrelsen og seneste referater kan ses der. 
 
August 2021: Se invitation til arbejdsdagen den 4. september ses her.
 
August 2021: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 151 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Juni 2021: OBS - Arbejdsdag den 4. september kl. 13 - SÆT KRYDS I KALENDEREN 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 150 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Juni 2021: Referat fra generalforsamling den 26. maj kan ses under Grundejerforeningen/Referater. Her ses også regnskab for 2020.
Indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2019 er omdelt til alle husstande.
 
Maj: 2021: HUSK GENERALFORSAMLING DEN 26. MAJ 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149 kan ses under Grundejerforeningen/Referater. 
 
April 2021: Generalforsamlingen er udsat til onsdag den 26. maj. Indkaldelse samt WE WANT YOU er omdelt til alle husstande. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 148 foreligger
 
Marts 2021: Der er generalforsamling den 27. april.
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 147 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Oktober 2020: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 146 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
August 2020: OBS - Arbejdsdag den 5. september kl. 13 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 145 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Juni 2020: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 145 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
Der er henvisning til placering af nærmeste hjertestarter i "Velkommen" på  nærværende hjemmeside.
Referat fra generalforsamling den 11. juni kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
Indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2019 er omdelt til alle husstande.
 
Marts 2020: På grund af Covid19 udsættes Generalforsamlingen fra den 14. april til onsdag den 11. juni.  
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
December 2019: Her på hjemmesiden er der tilføjet en fane "Andelsboligforeningen". Her kan ses oplysninger om andelsboligforeningen.
 
Oktober 2019: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 143 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
HUSK: Der er generalforsamling dne 14. april 2020. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
 
August 2019: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 142 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
HUSK: Der er arbejdsdag lørdag den 14. september kl. 13.
 
Maj 2019: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 141.
 
April 2019: Referat fra generalforsamling den 16. april.
Indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2018 er omdelt til alle husstande.
 
Februar 2019: Bemærk at eventuelle forslag til generalforsamling den 16. april 2019 skal være bestyrelsen i hænde seneste 1. marts. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 140 kan ses under Grundejerforeningen/Referater.
 
Januar 2019: Referater mv. sendes per mail. Send derfor mailadresse til Preben Sørensen. Mailadresser vises ikke på hjemmesiden.
 
Oktober 2018: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 139. Deklarationsrids samt Krav til tilbygninger iht. ekstraordinær generalforsamling i 1994 er tilføjet under Grundejerforeningen/Vedtægter.
 
August 2018: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 138.
 
April 2018: Referat fra generalforsamling den 17. april.
Indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2017 er omdelt til alle husstande.
 
Bemærk at eventuelle forslag til generalforsamling den 17. april 2018 skal være bestyrelsen i hænde seneste 1. marts.
 
Februar 2018: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 137.
 
November 2017: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 136.
 
August 2017: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 135.
HUSK: Der er arbejdsdag lørdag den 2. september kl. 13.
 
April 2017: Referat fra generalforsamling den 18. april samt referat fra bestyrelsesmøde nr. 134.
Indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2016 er omdelt til alle husstande. 
 
Marts 2017: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 133
 
November 2016: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 132.
  
August 2016: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 131.
 
April 2016: Referat fra generalforsamling 19. april. 
Indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2015 er omdelt til alle husstande.
 
Marts 2016: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 130.
 
November 2015: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 129.
 
Der er arbejdsdag lørdag den 5. september kl 13 - Indbydelse er delt rundt til alle beboere
 
August 2015: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 128.
 
Maj 2015: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 127.
 
April 2015: Referat fra Generalforsamlingen den 14. april.
 
April 2015: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 126.
Nye forsikringsbetingelser ses under Grundejerforeningen/Forsikring  
 
Marts 2015: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 125
Bemærk at vedhæftede adresse- og mailliste er omdelt til alle beboere. Husk at give besked til Michael i nr. 153.
 
Februar 2015: Navne og adresser på beboere er opdateret og referat fra bestyrelsesmøde nr. 124
 
December 2014: Nyhedsbrev til grundejerforeninger fra politiet