Grundejerforeningen byder nye beboere velkommen med denne side.

Landsbyen består af andelsboligerne på Matrosvænget 76-98 samt ejerboligerne på Matrosvænget 141-175.
 
Grundejerforeningen administrerer fælleshuset og fællesområderne. Derudover administreres varmeregnskabet for samtlige husstande samt fælles husforsikring for ejerboligerne.

Når man bor tæt, som her i Landsbyen, kan alle bidrage til, at her er rart at bo. Blandt andet ved at holde hus og have i en pæn stand, klippe hæk, rydde sne og i øvrigt følge almindelige regler for godt naboskab.

Der er 2 årligt tilbagevendende begivenheder, som det forventes, at man som beboer i Landsbyen deltager i:

Arbejdsdagen den første lørdag i september, hvor Fælleshuset og fællesområderne vedligeholdes.

Generalforsamlingen, der afholdes i april.
Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen.

Med håbet om et godt naboskab.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen