Grundejerforening administrerer bygningsforsikring tegnet i Alm. Brand.
 
A) Policen omfatter fælles del som betales via foreningens kontingent:
- Bestyrelsesansvar
- Bygningsforsikring for fælleshuset
 
B) Policen omfatter del som betales af den enkelte ejerbolig - inkl. bogholders administration: 
- Bygningsforsikring for ejerboligerne nr. 141 til 175 
- Hus- og grundejeransvar
- Stikledninger
 
Genprint af gældende forsikringspolice ses her: Alm. Brand Forsikring A/S - Police nr. 053 913 644  
 
Første udgave fra 2015 af policen fra Alm.Brand ses her: Forsikringsbetingelser