Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og består af: 
 
Formand Preben Sørensen
Nr. 161
30248733

ipsorensen@me.com

     
Kasserer

Jette Rasmussen

Nr. 96   jer2@esbjerg.dk  
Fælleshus

Svend Aage Sørensen

Nr. 88  24659920 svmaso@gmail.com  
Fællesareal

Erik Larsen

 Nr. 165  31129449  erik.s.larsen@icloud.com  
Referent Henrik Kock Nr. 167  20129559 henrikkock@mail.dk  
 
Suppleanter:
- Tenna Damgaard, nr. 147, 27111363
- Alfred Sørensen, nr. 155, 28353113
 
Bogholder
Grundejerforeningen har siden 2021 haft bogholder tilknyttet. Bogholderens opgaver omfatter foreningens drift, varmeregnskab og forsikring.
Bestyrelsen har beskrevet bogholderens opgaver i et dokument, som kan ses her.
 
Referater mv. sendes pr. mail
Referater mv. bliver vist her på hjemmesiden og bliver ikke omdelt fysisk.
Der sendes med mellemmrum mail med information til den mail, som den enkelte husstand har oplyst til bestyrelsen, og som derved er registreret i medlemsprotokollen.