Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og består af: 
 
Formand Preben Sørensen
Nr. 161
30248733

ipsorensen@me.com

     
Kasserer

Jette Rasmussen

Nr. 96  51525162 jer2@esbjerg.dk  
Fælleshus og fællesareal

Flemming Stephansen

Nr. 76  51304111 stephansenflemming@gmail.com  
Menigt medlem

Erik Larsen

 Nr. 165  22697664  erl@force.dk  
Referent Henrik Kock Nr. 167  20129559 henrikkock@mail.dk  
 
Suppleanter:
- Tenna Damgaard, nr. 147, 27111363
- Alfred Sørensen, nr. 155, 28353113
  
Referater mv. sendes pr. mail
Referater mv. bliver vist her på hjemmesiden og bliver ikke omdelt fysisk.
Der sendes med mellemmrum mail med info om nyheder til mail registreret i medlemsprotokollen.