Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og består af: 
 
Formand Preben Sørensen Nr. 161 51617228

ipsorensen@me.com

     
Kasserer

Henrik Kock

Nr. 167 20129559 henrikkock@esenet.dk  
Fælleshus og fællesareal

Flemming Stephansen

Nr. 76  51304111 stephansenflemming@gmail.com  
Referent

Erik Larsen

 Nr. 165  22697664  erl@force.dk  
Menigt medlem Jette Rasmussen Nr. 96   51525162 matrosernes@gmail.com  
 
Suppleanter:
- Tenna Damgaard, nr. 147, 27111363
- Alfred Sørensen, nr. 155, 28353113
 
Referater mv. sendes pr. mail
Referater mv. bliver vist her på hjemmesiden og bliver ikke omdelt fysisk.
Der sendes mail med info om nyheder eller opdateringer. Derfor skal Grundejerforeningen have oplyst din e-mailadresse. Send venligst til Preben.