Varmeforsyning

Opbygning af varmeforsyningen 
Fjernvarmen i Landsbyen er opbygget sådan, at der kun er én afregningsmåler overfor DIN Forsyning. Denne afregningsmåler er placeret i fælleshuset. Vi afregner derfor ikke vor varmeudgift direkte med Varneforsyningen, men via grundejerforeningen.
Landsbyen ejer varmerørene i jorden fra fælleshuset og frem til den enkelte husstand. Hver husstand har afregningsmåler. Vi skal selv bekoste vedligehold af varmerør og afregningsmåler mv.    
 
Afregning
Siden Landsbyens start i 1988 har Brunata aflæst måler og administreret afregningen til den enkelte husstand. Brunatas anlægsnummer er 41593.
Vor bogholder sørger for at opkræve acontobetaling fra de enkelte husstand og betaler Varmeforsyningen.
 
Fjernaflæsning
Siden slutningen af 2022 har hver husstand kunnet fjernsaflæse sin varmemåler. 
 
Brunata har 19/12-2022 sendt denne mail til alle husstande via e-mail: 
Administratoren af din bygning har givet dig adgang til Brunata Online, hvor du kan følge udviklingen af dit energiforbrug.
Med Brunata Online kan du:

Følge dine forbrugsdata i læsbare grafer og tabeller
- Se dit forbrug på daglig, ugentlig, månedlig og årlig basis
- Sammenligne dit forbrug med andre perioder
- Se dine regninger et sted
Dit brugernavn er: xxxxxx (email som oplyst til medlemsprotokollen)

Hvis du har spørgsmål, så besøg venligst www.brunata.dk

Vedligehold af varmeinstallation
Der må forventes store udgifter til vedligehold af varmeinstallation! Levetiden på vore varmerør i jorden fra fælleshus og frem til de enkelte husstande har en forventet levetid på 40-50 år! Derfor står vi overfor at skulle udskifte varmerørene i 2035-2040.
Din Forsyning foreslår, at vi samtidigt overdrager ejerskabet til Din Forsyning. Derved får vi individuelle målere, og vi sparer derfor udgifter til Brunata og bogholder. Udgiften til ny varmeinstallation med nye varmerør fra fælleshuset til hver husstand med individuel måler vil i 2024 priser koster anslået 40-50.000 pr husstand!