Varmeafregning

Generelt
Varmeforsyningen i Landsbyen er opbygget sådan, at der kun er én afregningsmåler overfor DIN forsyning. Denne afregningsmåler er placeret i fælleshuset.
Landsbyen ejer så varmeforsyning fra fælleshuset og frem til den enkelte husstand. Hver husstand har individuel afregningsmåler.
Siden Landsbyens start i 1988 har Brunata aflæst måler og administreret afregningen til den enkelte husstand. 
Brunatas anlægsnummer er 41593
 
Fjernaflæsning
Siden slutningen af 2022 har hver husstand kunnet fjernsaflæse sin varmemåler.
 
Brunata har 19/12-2022 sendt denne mail til alle husstande via e-mail:
 
Velkommen til Brunata Online

Administratoren af din bygning har givet dig adgang til Brunata Online, hvor du kan følge udviklingen af dit personlige energiforbrug. Herved kan du nemmere foretage beslutninger om, hvordan du kan reducere dit energi- og resurseforbrug på et oplyst grundlag til fordel for både miljøet og din energiregning. Med Brunata Online kan du:

Følge dine forbrugsdata i læsbare grafer og tabeller
Se dit forbrug på daglig, ugentlig, månedlig og årlig basis
Sammenligne dit forbrug med andre perioder
Samle alle dine regninger et sted
Dit brugernavn er: xxxxxx (email som oplyst til medlemsprotokollen)

Hvis du har spørgsmål, så besøg venligst www.brunata.dk

Med venlig hilsen
Brunata a/s