Medlemsprotokol

Medlemsprotokol og ejerskifte
Jf. vedtægterne skal foreningen have en medlemsprotokol.
Send derfor oplysninger til formanden om:
- Kontaktperson
- Adresse
- Telefon
- E-mail
 
Ved ejerskifte er både den tidligere og nuværende ejer pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i den forbindelse oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers bopæl.